Andere invulling informatieavond

Beste ouders/verzorgers,

I.v.m. de coronamaatregelen kunnen wij geen informatieavond houden met ouders in de school, zoals u in andere jaren gewend was. Omdat wij u wel willen informeren over het leerjaar van uw kind(eren), geven wij er dit jaar een andere invulling aan.  Via Fiep krijgt u op donderdagavond 10 september een bericht vanuit de groep. 
De informatieavond van groep 8, over de verwijzing naar het VO, vindt op een externe locatie plaats. Hierover ontvangen de ouders een apart bericht. 

Als u vragen heeft over de informatie vanuit de groep kunt u altijd contact met de leerkracht opnemen. Wanneer u in gesprek wilt over uw kind, dient u een afspraak te maken na schooltijd. U bent dan van harte welkom in ons gebouw.

Vriendelijke groet,
De directie

conferencecall conferencecall